Man on the street Question

DZRH Man-on-the-Street question:

mos-3-25-14-vitamin-d-deficiency

Sa isang pagaaral, tatlo sa limang Pinoy ay may Vitamin D deficiency dahil sa takotĀ  sa pagitim ng kanilang balat mula sa sikat ng araw. Ang tanong, ano nag mas mainam para sa inyo, sikat ng araw o ang sakit sa balat?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*